Vad Är Skillnaden Mellan Utveckling Och Webbutveckling?

Som om IT världen inte vore förvirrande nog så finns det en mängd uttryck som man får höra och ibland kan det vara svårt att få till sig vad som är vad och vad man ska göra av all information. Därför har Radwan Elkhalki från Svea Utveckling tagit sig tiden att förklara två uttryck och hur dem förhåller sig till varandra:

Jag tenderar ofta till att göra jämförelser till annat när jag försöker förklara något och jag tänkte göra lika dant i detta fall. Om man skulle tänka sig att det som utgör webutveckling var en kvadrat så är utveckling en fyrkant. Vad vill jag säga med det? Jo, att webbutveckling alltid är utveckling men att utveckling inte alltid behöver vara webbutveckling.

Hur är det möjligt? Om du tänker dig ett scenario där du vill få till ett par ändringar på din hemsida så är det tydligt att du är ute efter webbutveckling men om du istället skulle känna att du vill göra ”något” men inte riktigt är med på vad det faktiskt skulle kunna vara. Så kan det vara så att du är i behov av utveckling. Det skulle exempelvis kunna innefatta att man tittar på verksamheten i sin helhet och kanske ser över vad man kan göra för att förbättra och effektivisera den. Kanske innebär det att automatisera autonoma uppgifter eller ta fram en mobilapplikation, en app, för era medarbetare eller kunder så att arbetet kan utföras på ett effektivare sätt.

Kort sammanfattat så är webbutveckling en typ av utveckling men all utveckling är inte alltid webbutveckling. Skulle det vara så att du eller ert företag skulle dra nytta av ett par extra ögon så är ni alltid välkomna att kontakta oss. Skulle du känna att du vill kika på de vanligaste tjänsterna vi erbjuder så ta gärna en titt på Svea Utvecklings hemsida för att få en uppfattning om vad för tjänster vi tillhandahåller.

site by bcz